• Jenna Alaspää

Muovin keräyspiste Kaustiselle

Updated: Sep 30, 2018

Valtuustoaloite 28.6.2018


Jos kotitaloudessa kierrätetään kaikki, mikä tällä hetkellä Kaustisella on mahdollista, muovia kertyy enemmän kuin muuta energiajätettä.  Jätelain hierarkia eli etusijajärjestys määrää, että jätteen syntymistä pitäisi pyrkiä välttämään ja jos jätettä syntyy, tulisi se pyrkiä käyttämään uudelleen. Jos kumpikaan näistä ei ole mahdollinen ratkaisu, tulee jäte ensisijaisesti kierrättää ja vasta toissijaisesti hyödyntää energiana. Muovi on öljypohjaista ja polttamalla muovia kajoamme luonnonvaroihin ja hukkaamme raaka-aineita.. Meidän pitäisi pyrkiä uudelleenkäyttämään muovia niin paljon kuin mahdollista, jotta jätelain etusijajärjestys toteutuisi. Y mpäristön kannalta kierrätysmuovi on paljon parempi ja ekologisempi vaihtoehto kuin raakaöljystä valmistettu muovi, jonka valmistus vaatii paljon energiaa.


Tällä hetkellä Kaustisella muovin kierrättäminen ei ole mahdollista. Se on mahdollista viedä vain hyötykäyttöasemalle energiajätteeseen. Energiajäte tarkoittaa polttokelpoista jätettä: styroksia, tekstiiliä, muoveja (lukuunottamatta PVC), sekä kierrätykseen kelpaamatonta kartonkia ja paperia.


Kierrätys on aina parempi vaihtoehto, sillä siinä syntyy vähemmän päästöjä. Toki muovin poltosta saadaan talteen energiaa, mutta kierrättäminen on silti ekologisesti parempi vaihtoehto.


Otimme Rinkiin yhteyttä ja kysyimme, ovatko he mahdollisesti laittamassa paikkakunnalle muovinkeräyspistettä, mutta saimme vastaukseksi, että ei tällä hetkellä, koska kunnassamme ei asu yli 10 000 asukasta. Jos Kaustisella haluaa kierrättää muovin, täytyy ne viedä nyt Kokkolaan asti tai Halsualle.


Esitämmekin, että kunta on aloitteellinen muovin kierrätyspisteen saamiseksi paikkakunnallemme.Vihreä valtuustoryhmä8 views0 comments

Recent Posts

See All

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on: Edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukea lapsen oppimisen e