• Jenna Alaspää

Maksuton ehkäisy

Updated: Sep 30, 2018

Valtuustoaloite 28.6.2018


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut jo vuodesta 2013, että kunnat alkavat tarjota nuorille ilmaista ehkäisyä. Soite on aloittanut maksuttoman ehkäisyn tarjoamisen tämän vuoden helmikuussa alle 20-vuotiaille, mutta mielestäni on tärkeää laajentaa tätä mahdollisuutta.


Raskaudenkeskeytyksiä tehdään nykyäänkin eniten 20-24 –vuotiaiden ikäluokassa.. Klamydian määrä on Keski-Pohjanmaalla ollut viime vuosina kasvussa. Maksuton ehkäisy kaikille kuntamme alle 25-vuotiaille parantaisi kansanterveyttä kustannustehokkaasti. Maksuton ehkäisy on edullinen tapa sekä yhteiskunnalle että yksilölle ennaltaehkäistä myöhemmin paljon kalliimmiksi tulevia ongelmia. Tällä ikäryhmällä, josta suuri osa vielä opiskelee, ehkäisy on kallis investointi terveyteen, eikä kaikilla nuorilla ole varaa käyttää ehkäisyä lainkaan. Toistuvat abortit ja klamydia voivat esimerkiksi aiheuttaa lapsettomuutta, jota myöhemmin hoidetaan kalliisti.


Maksuton ehkäisy auttaisi erityisesti tyttöjä ja nuoria naisia, sillä ehkäisyvastuu ja ehkäisyn kulut tulevat usein naisten kannettavaksi, samoin kuin ei-toivottujen raskauksien seuraukset. Tarjoamalla myös kondomit ilmaiseksi jaamme vastuuta tasapuolisesti ja otamme huomioon kaikki nuoret sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Kaikilla nuorilla ei ole tarvetta ehkäisylle vielä alle 20-vuotiaana. Pääsy maksuttoman ehkäisyn piiriin tuo nuoret ammattilaisten seurantaan ja samalla panostetaan nuorten terveyden edistämiseen. Maksuttoman ehkäisyn rinnalla nuorille tarjotaan seksuaalineuvontaa.


Tämän vuoksi esitän maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille.


Jenna Alaspää

Vihreä valtuustoryhmä


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on: Edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukea lapsen oppimisen e