• Jenna Alaspää

Varhaiskasvatukselle lisää monikäyttöistä tilaa

Valtuustoaloite 21.6.2021

Kaustisella on paljon lapsia, mikä on kunnan elinvoimaisuuden kannalta hyvä asia. Vuonna 2018 syntyneitä oli 45, vuonna 2019 36 ja vuonna 2020 45 lasta. Laskelmat vuoden 2020-21 varhaiskasvatuksen tarvitsijoille on tehty oletuksella, että syntyvyys säilyy alle 40 lapsessa vuosittain ja syntyvyys laskee. Laskelmissa on hoidon piirissä olevien arvioitua määrää laskettu joka vuodelle, ja vuosille 2021-22 arvio on vähentynyt jo 77% ikäryhmästä. Nyt kaksivuotisen esikoulun, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisen ja arvioitua suurempien ikäryhmien myötä varhaiskasvatuksessa on edelleen se tilanne, että tilat eivät riitä. Valtakunnallinen suuntaus on ollut ja tulee olemaan se, että ainakin kaikki yli 5-vuotiaat olisivat jatkossa varhaiskasvatuksen piirissä, eikä Kaustisella voida pitää laskennallisena määränä 80% ikäluokasta.


Kaustisella on valmistunut 2015 uusi päiväkoti, jossa on 6+1 ryhmää. Tämä ei riitä. SDP esitti valtuustolle päiväkodin rakentamisesta päätettäessä, että päiväkoti olisi suunniteltu lähtökohtaisesti 200 lapselle 150 lapsen sijaan. Musiikkilukion suunnitteluprosessissa Vihreät esitti, että rakennukseen, olisi rakennettu muutamia lisätiloja, jotka olisivat mahdollistaneet tulevina vuosina, tilanteesta riippuen, käyttötarpeen muutokset tarpeen mukaan. Lisäksi on keskusteltu Kinon tilalle rakennettavasta päiväkodin lisäsiivestä.


Tämän valtuustokauden aikana on keskusteltu usein siitä, että varhaiskasvatuksen tilat eivät riitä. Meillä on koko valtuustokauden ajan ollut tarve ottaa käyttöön erinäisiä kunnan tiloja varhaiskasvatusryhmien käyttöön. Omenapuun kiinteistö on hyvä ja perheiden puolesta pidetty. Strategisesti Kaustisen keskustassa on haluttu pitää ”oppimisen kampus” tiiviinä ja mahdollistaa eri yksiköiden ja ryhmien välinen yhteistyö.


Avoimen varhaiskasvatuksen tarpeen selvittämisen ja suunnittelun kannalta olisi myös tärkeää, että kunnassa olisi jatkossa lisätiloja. Iltapäiväkerhojen, 4H:n toiminnan, yläkoulun ryhmien ja keskuskoulun 1.-6. ryhmien tarpeisiin ei varhaiskasvatuksen lisääntyneen tai ennallaan säilyneen tilanteen jälkeen riitä lisätiloja. Lapset, perheet ja työntekijät tarvitsevat pysyvyyttä ja ennalta-arvattavuutta.


Esitämme, että Kaustisella lisätään oppimisen kampukselle lisätilaa, joko hankkimalla päiväkodin viereen tontille moduulirakennus tai esimerkiksi hankkimalla vieressä oleva rivitalo kunnan omistukseen. Näiden rakennusten käyttötarkoitusta tulisi voida jatkossa muokata tarpeen mukaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, muiden luokka-asteiden ja kerhotoiminnan tarpeisiin ja mikäli tällaista tarvetta ei ole, rakennusta voisi käyttää kunnan vuokra-asuntoina.Vihreä valtuustoryhmä Kaustisen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
20 views0 comments

Recent Posts

See All

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on: Edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukea lapsen oppimisen e