• Jenna Alaspää

Työtä yhteisten asioiden eteen Kaustisella

Kaustisella tänään luovutettujen ehdokaslistojen mukaan ehdolle on suurimmilla puolueilla lähtemässä huomattavasti vähemmän ehdokkaita verrattuna edellisiin vaaleihin. Listoja on mahdollista toki täydentää vielä ja nyt olisikin mahdollisuus tulla tekemään kaikkien aikojen vihreät vaalit

Kaustisella tulisi jatkossa panostaa resursseja kouluihin ja varhaiskasvatukseen. Huolehtia siitä, että meillä jatkossa on enemmän koulunkäynnin ohjaajia sekä luokassa, että henkilökohtaisina ohjaajina niillä, jotka tarvitseva sitä oppimisensa tueksi. Ei riitä, että oppilas pärjää; meidän on tehtävä kaikkemme, että kaikilla lapsilla on parhaat mahdolliset eväät tulevaisuudelleen!


Riittävät resurssit kouluissa ja varhaiskasvatuksessa tarkoittavat enemmän aikuisia, lisää oppilashuoltotyötä, mielenterveyden ja päihdetyön resursseja, nuorisotyötä, avointa varhaiskasvatusta, ajantasaista koulutusta henkilökunnalle ja tukea opettajien, sekä varhaiskasvattajien päivittäiseen työhön.


Lisäksi Kaustisella pitää kehittää lähiliikuntapaikkoja koko kunnan alueella. Niiden tulee olla esteettömiä, jotta kaikilla on mahdollisuus nauttia leikkipuistoista, ulkoliikuntapaikoista ja luonnosta. Se tarkoittaa parempia ja esteettömiä kulkuväyliä, valaistusta ja sitä, että kaikenikäisille on jotain. Myös talvikunnossapitoon tulee kiinnittää huomiota! Kaiken ei tarvitse olla kunnan omaa työtä, mutta esimerkiksi koronavuosi ja tämä talvi on osoittanut, että hiihtoväylien lisäksi tarvetta on myös talvisin pyöräilijöiden ja kävelijöiden reiteille. Pitää tehdä töitä sen eteen, että kaikille harrastajille on tilaa ja mahdollisuuksia.


Tule mukaan! Kuntavaaleissa päätetään sinun ja perheesi asioista.

3 views0 comments