• Jenna Alaspää

Totuus tulee lapsen suusta

“Kato äiti mitä tein tänään päiväkodissa!” huutaa lapseni silmät innosta leiskuen. Pääsemme ihastelemaan päivän luontoretken inspiroimana tehtyä taideteosta kevään merkeistä. Omat lapseni ovat siitä onnellisessa asemassa, että he pääsevät osaksi hyvin laadukasta varhaiskasvatusta. On mahdollisuus hyödyntää ympäröivää luontoa ja hoitajat tekevät työtä sydämellä.


Tämän järjestäminen ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Varhaiskasvatusmaksut ovat alentuneet, mikä on hyvä asia. Se aiheuttaa kuitenkin varhaiskasvatuksen ja koulujen valtionosuuksien pienentymisen kanssa ongelmia kuntien taloudelle. Varsinkin monessa pienessä kunnassa painitaan jatkuvasti sen kanssa, miten laadukas varhaiskasvatus saadaan tarjottua sitä tarvitseville lapsille. Kasvatustyön ammattilaiset väsyvät ja ryhmäkoot suurenevat. Toivon todella, että seuraava eduskunta näkee lapsiin ja nuoriin panostamisen pitkäaikaiset positiiviset vaikutukset. Lapsiin kohdistuvat leikkaukset eivät vähennä kustannuksia, vaan lisäävät niitä.


Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa jokaisella lapsella on asuinpaikasta ja vanhempien varallisuudesta riippumatta samanlaiset mahdollisuudet kasvaa, kehittyä ja oppia. Syrjäytymistä voidaan ehkäistä tarjoamalla lapsille, pienestä lähtien, mahdollisuus kehittää sosiaalisia taitoja ja luomalla pohja oppimisen taidoille. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen sattui kaikkein pahimmin niihin perheisiin, joissa vanhempien työllisyystilanne on huono. Nyt tämä päivähoito-oikeuden rajaus on peruttava.


Osa-aikatöitä on mahdotonta ottaa vastaan lyhyellä varoitusajalla, jos lapsella ei ole päivähoitopaikkaa. Tämä heikentää työllistymistä varsinkin niillä aloilla, joilla tehdään paljon pätkätöitä. Työn vastaanottamisen helpottuminen toisi myös kunnalle ja valtiolle enemmän verotuloja kuin työttömyyskorvauksen varassa elävät perheet.


Laadukkaan ja kaikkien saatavilla olevan varhaiskasvatuksen jatkumona tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä toimii koulutus. Peruskoulun jälkeen liian moni nuori katoaa ja uupuu. Edellinen hallitus leikkasi, lupauksistaan huolimatta, valtavat määrät toisen asteen koulutuksesta. Aloituspaikkoja on liian vähän tai opiskelupaikat ovat liian kaukana. Lähiopetusta on vähennetty ammatillisissa opinnoissa, sekä ammattikorkeakoulun opinnoissa liikaa. Lisäksi esimerkiksi psykologipalvelut ovat useissa paikoissa aivan riittämättömiä. Koulutukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin on satsattava enemmän.


Meillä ei ole varaa hukata yhtään lasta tai nuorta. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus ja siihen tulevaisuuteen meidän on panostettava.

34 views0 comments