• Jenna Alaspää

Tilinpäätös 2020 - tulevaisuudessa panostettava hyvinvointiin

Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kuntalaiset.


Neljä vuotta olen kuunnellut kunnanjohtajan kertomusta siitä, kuinka Kaustisella on aina pidetty tiukkaa taloutta ja hoidettu työmme hyvin. Se, että meillä on kattamatonta alijäämää edelleen, kertoo myös siitä, että Kaustisella tehdää asioita. Meillä ei jäädä paikoilleen jarruttelemaan vaan on aina pyritty pitämään kunta elävänä ja sykkivänä. Se, että kunnassa tehdään investointeja ja huolehditaan kuntalaisten hyvinvoinnista, pitää kunnan elävänä.


Vuosi 2020 oli kaikin puolin erikoinen ja hankala vuosi Suomalaisille ihmisille, yrityksille, elinkeinon harjoittajille ja myös Kaustisen kunnalle. Koronapandemiasta huolimatta hallitus päätti lomauttaa Kaustisen kunnan työntekijät vuonna 2020 ja etenkin opetushenkilöstön osalta päätös oli hyvin valitettava.


Kaikki kuntalaiset joutuivat poikkeusvuonna tiukille. Kuten tiedämme ja edellä kuulimme, sairaspoissaoloja ja siten sijaistarpeita oli runsaasti. Olin erityisesti huolissani syksyllä koululaisista, erityisesti erityisen tuen tarpeisista lapsista ja nuorista, sekä meidän opettajista. Kevään etäopetusjakson jälkeen oli jo paljon kurottavaa, ja lomautusten jälkeen kurottavaa oli vielä enemmän. Nyt kevään myötä olemme saaneet huomata, että kurottavaa todella on paljon ja opettajien ja varhaiskasvattajien jaksamista on venytetty viime vuoden aikana äärimmilleen.


Myös lapsille ja nuorille pitäisi lisätä resursseja. Peilaten myös edellä käsiteltyyn arviointikertomukseen, mielestäni valtion lisämäärärahoista osa olisi pitänyt osoittaa henkilöstön, sekä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen, eikä siirtää suoraan korjaamaan alijäämiä. Etenkin nykyisten tietojen valossa opettajien lomautukset olisi pitänyt viime keväänä perua.


Toivon, että jatkossa kunnassamme kiinnitetään huomiota laajemminkin henkilöstön hyvinvointiin, sekä mm. ikääntyneiden, vammaisten, lasten ja nuorten hyvinvointiin, katsottaisiin tulevaisuuteen ennakoivien toimien läpi, eikä tyydyttäisi aina korjaamaan ongelmia. Toivon, että kunnassa tehdään työtä strategian mukaisesti. Ennaltaehkäisevä työ on, kuten olen aiemminkin sanonut, halvempaa kunnalle kuin ongelmien ratkaiseminen. Hyvällä ennaltaehkäisevällä työllä voimme vaikuttaa myös sairaspoissaoloihin ja sote-menoihin tulevaisuudessa. Kunnassamme on perinteisesti ollut hyvää yhteistyötä kunnan ja yhdistysten välillä ja toivon, että tämä yhteistyö saa jatkossakin arvostusta valtuustossa ja hallituksessa, sekä tähän osoitetaan myös jatkossa resursseja.


Kiitos luottamushenkilöille, valtuustoryhmille ja viranhaltijoille kuluneesta neljästä vuodesta. Toivon lämmintä ja parempaa kesää 2021 kaikille.



5 views0 comments

Recent Posts

See All