• Jenna Alaspää

Talousarviopuheenvuoro 2020.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja hyvät kuntalaiset.


Olemme eläneet kaikin puolin erikoista ja hankalaa vuotta myös Kaustisella. Pandemia ja koronarajoitukset ovat iskeneet niin tarhaajiin ja ravintoloitsijoihin, kuin kulttuurialan ja muiden luovien-, sekä palvelualojen työntekijöihin. Koronapandemiasta huolimatta hallitus päätti lomauttaa Kaustisen kunnan työntekijät tänä vuonna ja etenkin opetushenkilöstön osalta päätös oli hyvin valitettava. Kaikki kuntalaiset ovat joutuneet tänä poikkeusvuonna tiukille. olin kuitenkin erityisesti huolissani syksyllä koululaisista, erityisesti erityisen tuen tarpeisista lapsista ja nuorista, sekä meidän opettajista. Kevään etäopetusjakson jälkeen oli jo paljon kurottavaa, mutta nyt lomautusten jälkeen kurottavaa on paljon.


Siksi on hyvä, että nyt olemme edellisessä valtuustossa esitetyn ponnen pohjalta päättäneet satsata erityisesti nuorisotyöhön ensi vuonna rahaa. Vireässä kunnassa investoidaan, sekä panostetaan kulttuuriin, lapsiin ja nuoriin tulevaisuudessakin lakisäätesiä velvoitteita laajemminkin. Talousarviota laadittaessa on jouduttu jälleen miettimään, mistä säästetään ja epävarmuustekijöitä tulevaisuudelle on useita. Toivon kuitenkin, ja minulla on sellainen ajatus, että tämän kertaista talousarviota on laadittu hyvällä yhteishengellä. Meillä valtuutetuilla on yhteinen tahto tehdä Kaustisesta meille kuntalaisille hyvä elää myös tulevaisuudessa. Ehkä eletty vuosi on opettanut meille enemmän yhteen hiileen puhaltamista ja jonkinlaista tulevaisuustoivoa.


Tahdon kiittää kaikkia viranhaltijoita ja kunnan työntekijöitä tämän vuoden venymisestä ja toivon rauhallista, turvallista ja onnellista vuotta 2021 kaikille. Hyvää joulua.

8 views0 comments