• Jenna Alaspää

NAISET EIVÄT KAIPAA KORULAUSEITA, VAAN ÄÄNEN YHTEISKUNNASSA

http://www.vavavi.fi/2021/03/08/naiset-eivat-kaipaa-korulauseita-vaan-aanen-yhteiskunnassa/?fbclid=IwAR2XjvxP_kJE2OJJRs7mjWKJuS0lPIDq1hj-qFIJ4K8QsJD-oxPjzdkRgcU

"Voiko keski-ikäisten miesten joukko todella edustaa kaikkia etelä-pohjalaisia? Tietävätkö he varmasti parhaiten, mihin suuntaan vaikkapa nuoret tahtovat kunnan kehittyvän, tai millaisia palveluita lapsiperheet kaipaavat? Kunnalle on todellinen ongelma, jos kuntalaisia edustaa joukko hyvin samankaltaisia ihmisiä."
"Yhteisistä asioista päättämään tarvitaan mahdollisimman monenlaisia ihmisiä. Tarvitaan erilaisista taustoista tulevia, eri sukupuolia, eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia. Vain siten voidaan luottaa siihen, että mahdollisimman monen kuntalaisen tarpeet ja toiveet tulevat otetuksi huomioon päätöksenteossa. Vain siten voidaan varmistaa, että kunta pysyy houkuttelevana ja viihtyisänä paikkana kaikenlaisille ihmisille."

Laura Ala-KokkoKeski-Pohjanmaalla ei ole yhtään parempi tilanne kuin Etelä-Pohjanmaalla. Vain Lestijärvi yltää tällä valtuustokaudella yli 60/40 rasa-arvorajan. Meillä Kaustisella, Vetelissä ja Kokkolassa on matalimmat luvut 23-24% naisia. Suurimmassa osassa keskipohjalaiskunnista valtuutettujen keski-ikä on 50v nurkilla. Tasa-arvotyö on siis aidosti meillä kesken. Kuten Laura kirjoittaa, valtuustoon on saatava kaikenikäisiä ja taustaisia valtuutettuja, jotta demokratia toimii oikein.

Tee siis sinäkin naistenpäivän hyvä teko ja pohdi, kuinka sinä voisit näissä vaaleissa lisätä demokratiaa ja parantaa tasa-arvolukuja omassa kunnassasi. Käytä ääntäsi kesäkuussa. Voit myös itse lähteä ehdolle.


Hyvää naistenpäivää kaikille!

1 view0 comments