• Jenna Alaspää

Laatua kasvatukseen ja koulutukseen

Updated: Mar 25, 2019

Laatu alkaa siitä, mihin lain edellytys loppuu.

Jos me haluamme tarjota lapsillemme laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta, meidän pitää tehdä enemmän kuin laki meiltä edellyttää. Että voimme tarjota laatua, täytyy olla resursseja. Jos me jatkuvasti nipistämme kasvatukseen ja koulutukseen suunnatuista rahoista, ei saada laatua. Silloin päiväkodista tulee parkkipaikka ja koulussa selvitään päivästä, ei opita taitoja elämää ja ihmisyyttä varten.


Näin maailman opettajien päivänä haluan kiinnittää huomiota opettajien ja varhaiskasvattajien arvokkaaseen työhön. He pitävät huolta, kulkevat rinnalla ja opettavat lapsillemme taitoja, joilla kasvaa oman arvonsa tunteviksi, toisia kunnioittaviksi, innovatiivisiksi, tulevaisuuden asiantuntijoiksi. On tärkeää, että heidän työtään arvostetaan antamalla heille hyvät (ei riittävät) edellytykset työn tekemiselle. Samalla arvostamme myös lapsia ja nuoria. Heillä on oikeus saada parhaat mahdolliset edellytykset tulla juuri niin hyviksi, kuin pystyvät.


Varhaiskasvatus ja koulutus ovat lapsen oikeuksia. Se antaa lapsille tasa-arvoiset lähtökohdat peruskouluun. Laadukkaalla, lapsia kuuntelevalla, yksilön tarpeet huomioonottavalla kasvatuksella kavennamme sosiaalisia eroja. Sen lisäksi, että varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja etu, subjektiivinen päivähoito-oikeus mahdollistaa molempien vanhempien työskentelyn. Esimerkiksi aloilla, joilla tehdään paljon keikka- ja pätkätöitä, päivähoitopaikan pysyvyys on edellytys sille, että työtä voi ottaa vastaan nopealla aikataululla. Jos lapsella ei ole hoitopaikkaa tai mahdollisuutta lisätä hoitotunteja nopeasti, ei vanhempi voi ottaa työvuoroa huomiselle vastaan. Työnhaku hidastuu ja hankaloituu. Päivähoidon rajaamisella on siis suora vaikutus työllisyyteen ja sitä kautta kuntien ja valtion verotuloihin.


Tämä on omituisesti ristiriidassa hallituksen nykyisen politiikan kanssa. Työtä täytyy työttömänä hakea ja tehdä, että työttömyyskorvauksen edellytykset täyttyy, mutta työn vastaanottaminen saattaa olla mahdotonta. Muun muassa näistä syistä johtuen, haluan olla ajamassa päivähoito-oikeuden rajoitusten poistamista.37 views0 comments