• Jenna Alaspää

Ennaltaehkäisyn merkitys

Updated: Sep 30, 2018

Olin tänään opintojeni puitteissa pitämässä päihdepajaa opiskelijoille. Päivän lopussa tuli olo, että olimme onnistuneet kylvämään ajatuksen siemenen nuorten päähän. Jos edes joku nuorista lopettaa tupakoinnin tai jättää kokeilematta huumeita, päivämme oli onnistunut.


Olen juuri tämän asian kautta miettinyt taas viime viikot sitä, kuinka tärkeää on panostaa ennaltaehkäisevään työhön. Terveydenhoitajiin, perhetyöntekijöihin ja koulukuraattoreihin. Kun panostamme sinne missä toimillamme on suurin vaikutus, käytämme euromme järkevästi. Taloudellisuus vaatii vaikuttavuutta. Vaikuttavuus on parasta silloin kun ihminen saa tarvitsemansa avun, laadukkaasti, silloin kun tarvitsee tai parhaimmillaan hieman ennen.


Ahdistuneen nuoren kohtaaminen ajoissa kouluterveydenhoitajan vastaanotolla vähentää jatkossa tarvetta psykiatriselle sairaanhoidolle; on edullisempaa. Uupunut vanhempi saattaa tarvita vain vähän arkista apua kodin ja perheen pyörittämisessä ja taas olemme ennaltaehkäisseet vanhemman masennusta ja parhaimmillaan lasten huostaanoton.


Tupakastavieroittumisryhmä ehkäisee keuhkosyöpää. Painonhallintaryhmä diabetesta ja parhimmillaan kalliin raaja-amputaation tarvetta.


On tietysti hankalaa päättäjänä nähdä ylhäältä käsin sinne ruohonjuuritasolle, mistä meidän ei tarvinnutkaan maksaa, mutta pitäisi pystyä näkemään tekojensa seuraukset.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisella helpotamme pätkätöiden tekemistä, mahdollistamme työn nopean vastaanottamisen. Tasa-arvoistamme miehiä ja naisia sekä lapsia.


Kun jokainen euro merkitsee, ne on käytettävä hyvin. Siksi haluaisin, että jatkossa tässä maassa panostettaisiin enemmän ennaltaehkäisevään työhön, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen.


21 views0 comments