EHDOLLA EDUSKUNTAVAALEISSA

2019

Palautetaan subjektiivinen päivähoitooikeus ja oikeus kokoaikaiseen päivähoitoon, sekä varmistetaan pienemmät ryhmäkoot varhaiskasvatuksessa ja koulussa. 

Varmistetaan jokaiselle lapselle hyvä ja terveellinen tulevaisuus tukemalla sisäilma-ongelmien korjaamista kestävillä ratkaisuilla.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus terveelliseen kouluympäristöön, mikä takaa sen, että tulevaisuudessa hänellä on mahdollisuus valita mikä tahansa koulu- ja työpaikka.

Sisäilmaongelmien aiheuttamat terveysongelmat eivät saa olla este.

Vahvistetaan taiteen ja kulttuurin asemaa Suomessa. Valtion tulee tukea kansanperinteiden ja suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista.

 LIITY VIHREISIIN 

©2018 by Jenna Alaspää. Proudly created with Wi.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon