• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

©2018 by Jenna Alaspää. Proudly created with Wi.com

 LIITY VIHREISIIN 

EHDOLLA EDUSKUNTAVAALEISSA

2019

Palautetaan subjektiivinen päivähoitooikeus ja oikeus kokoaikaiseen päivähoitoon, sekä varmistetaan pienemmät ryhmäkoot varhaiskasvatuksessa ja koulussa. 

Varmistetaan jokaiselle lapselle hyvä ja terveellinen tulevaisuus tukemalla sisäilma-ongelmien korjaamista kestävillä ratkaisuilla.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus terveelliseen kouluympäristöön, mikä takaa sen, että tulevaisuudessa hänellä on mahdollisuus valita mikä tahansa koulu- ja työpaikka.

Sisäilmaongelmien aiheuttamat terveysongelmat eivät saa olla este.

Vahvistetaan taiteen ja kulttuurin asemaa Suomessa. Valtion tulee tukea kansanperinteiden ja suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista.