Katsoin viime viikolla A-studiota, jossa kerrottiin, kuinka osassa Helsingin kouluista on voitu lisätä resurssiopettajia ja laaja-alaisia erityisopettajia syksyn vahvuuteen. Hienoa! Siksi onkin surullista ajatella niitä kuntia, joissa koronan aiheuttamista haasteista huolimatta on päätetty lomauttaa opetushenkilöstö syksyn aikana. Opettajan lomautus tarkoittaa sitä, että kaksi ryhmää yhdistetään tavalla tai toisella yhteen. Tämä on jo sinänsä vastoin Opetushallituksen kouluille antamaa ohjeistusta siitä, kuinka ehkäistään koronan leviämistä kouluissa vähentämällä kontakteja ryhmien välillä.


Osa kunnista on päättänyt jo perua nämä lomautukset, mutta osassa kunnista lomautukset ovat osa koulun arkea koko syksyn ajan. Myös oma kotikuntani Kaustinen kuuluu lomauttajiin, vastustusyrityksistämme huolimatta.


Koronasyksyn aikaiset opettajien lomautukset lisäävät lasten eriarvoisuutta Suomessa. Kuntien heikko taloustilanne on luonut maahamme valmiiksi suuret erot lasten harrastusmahdollisuuksien ja opetusryhmien koon sekä erityisopetuksen mahdollisuuksien välillä. Pienissä kunnissa säästömahdollisuudet on vähäiset. Kaustisella 60% budjetista menee sosiaali- ja terveysmenoihin ja määrä on viime vuosina kasvanut vuosittain. Verotulojen ja valtionosuuksien pienentyessä sivistyksen sektorilla on käytettävissä vuosittain yhä pienenevä määrä rahaa.


Samaan aikaan lasten arjen ja oppimisen haasteet ovat lisääntyneet. Tarvitsisimme enemmän rauhaa luokkahuoneisiin, pienempiä ryhmäkokoja ja enemmän opettajia. Tarvitsisimme lisää erityisopettajia, koulunkäynnin ohjaajia ja resurssiopettajia; enemmän aikuisia koulun arkeen.


Kevään etäopetusjakso kuormitti Suomen opetushenkilöstöä valtavasti. Vanhemmilta vaadittiin venymistä, jaksamista ja aikaa kuunnella lapsia ja auttaa läksyissä, samalla kun yrittivät tehdä etätöitä. Oppilailta vaadittiin uudenlaista jaksamista, keskittymiskykyä ja kykyä ohjata omaa toimintaansa.

Vaikka etäopetusjaksolla oli varmasti osalle oppilaista myönteisiä vaikutuksia, se toi mukanaan myös suuria vaikeuksia osalle oppilaista. Kevään aiheuttamaa oppimisvajetta paikataan OAJ:n mukaan useamman vuoden ajan. Meillä ei olisi varaa lisätä enää yhdenkään lapsen haasteita.

Updated: Dec 12, 2020


Kaustisen kunnanhallitus päätti kesäkuun kokouksessaan koko henkilöstön lomautustoimista. Nämä toimet eivät johtuneet suoraan poikkeustilan aiheuttamasta taloudellisesta ahdingosta. Kaustisen kunnan taloustilanne on ollut haastava jo ennen koronapandemiaa, ja lomautusuhka on ollut päällä jo pitkään. Yhtä pitkään on lomautusten kohdistuminen opetushenkilöstöön aiheuttanut keskustelua.


Kun lomautukset päätettiin toteuttaa osana kuntatalouden elvytystoimia, olivat opetushenkilöstön lomauttamissuunnitelmat vielä neuvotteluiden alla. Jokainen kunnan päättäjä ymmärsi varmasti, miten vahingollista opetushenkilöstön lomauttaminen olisi juuri haavoittuvimmalle ihmisryhmälle, lapsille ja nuorille. Vielä loppukeväällä vaikutti siltä, etteivät lomautukset vaarantaisi oppilaiden oikeusturvaa eivätkä vaikeuttaisi opetushenkilöstön jo muutenkin haastavaa työskentelyä.


Lopulliset päätökset lomautusten toteuttamisesta tehtiin aikana, jolloin pandemian uhka oli jo vähenemään päin. Opetushenkilöstön lomauttaminen on jo itsessään kyseenalaista, sillä se aiheuttaa oppilaille kohtuutonta epävarmuutta ja vaikeuttaa opetuksen järjestämistä. Kun loppukesästä pandemian toisen aallon toteutuminen alkoi näyttää todennäköiseltä, olisi lomautukset voitu vielä perua. Nyt korona-tilanne on jälleen lähempänä viime kevään tilannetta, ja THL on antanut omat suosituksensa kouluille ja varhaiskasvatusyksiköille. Valitettava tosiasia on, ettei näitä suosituksia voida noudattaa, kun osa opetushenkilöstöstä on lomautettuna. Ryhmäkoot kasvavat suuriksi, jolloin esimerkiksi turvavälejä on mahdotonta pitää luokkahuoneissa, jotka on suunniteltu puolet pienemmille ryhmille.


Viime päivinä on eri puolilla Suomea uutisoitu useampien koulujen ja päiväkotien sulkemisesta korona-altistusten vuoksi. Jos virus leviää Kaustisella kouluissa nyt lomautusten aikana, on altistuneita huomattavasti suurempi määrä kuin olisi ilman lomautuspäätöstä. Melko suuri vastuu kannettavaksi lomautuksista päättäneille. Lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden sekä THL:n ohjeistusten noudattamisen mahdollistamiseksi vaadimme lomautusten keskeyttämistä.


Koululaisten huolestuneet vanhemmat

Jenna Alaspää (vihr.)

Annika Timonen (sd.)


Julkaistu Perhonjokilaakso-lehdessä 3.9.2020“Kato äiti mitä tein tänään päiväkodissa!” huutaa lapseni silmät innosta leiskuen. Pääsemme ihastelemaan päivän luontoretken inspiroimana tehtyä taideteosta kevään merkeistä. Omat lapseni ovat siitä onnellisessa asemassa, että he pääsevät osaksi hyvin laadukasta varhaiskasvatusta. On mahdollisuus hyödyntää ympäröivää luontoa ja hoitajat tekevät työtä sydämellä.


Tämän järjestäminen ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Varhaiskasvatusmaksut ovat alentuneet, mikä on hyvä asia. Se aiheuttaa kuitenkin varhaiskasvatuksen ja koulujen valtionosuuksien pienentymisen kanssa ongelmia kuntien taloudelle. Varsinkin monessa pienessä kunnassa painitaan jatkuvasti sen kanssa, miten laadukas varhaiskasvatus saadaan tarjottua sitä tarvitseville lapsille. Kasvatustyön ammattilaiset väsyvät ja ryhmäkoot suurenevat. Toivon todella, että seuraava eduskunta näkee lapsiin ja nuoriin panostamisen pitkäaikaiset positiiviset vaikutukset. Lapsiin kohdistuvat leikkaukset eivät vähennä kustannuksia, vaan lisäävät niitä.


Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa jokaisella lapsella on asuinpaikasta ja vanhempien varallisuudesta riippumatta samanlaiset mahdollisuudet kasvaa, kehittyä ja oppia. Syrjäytymistä voidaan ehkäistä tarjoamalla lapsille, pienestä lähtien, mahdollisuus kehittää sosiaalisia taitoja ja luomalla pohja oppimisen taidoille. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen sattui kaikkein pahimmin niihin perheisiin, joissa vanhempien työllisyystilanne on huono. Nyt tämä päivähoito-oikeuden rajaus on peruttava.


Osa-aikatöitä on mahdotonta ottaa vastaan lyhyellä varoitusajalla, jos lapsella ei ole päivähoitopaikkaa. Tämä heikentää työllistymistä varsinkin niillä aloilla, joilla tehdään paljon pätkätöitä. Työn vastaanottamisen helpottuminen toisi myös kunnalle ja valtiolle enemmän verotuloja kuin työttömyyskorvauksen varassa elävät perheet.


Laadukkaan ja kaikkien saatavilla olevan varhaiskasvatuksen jatkumona tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä toimii koulutus. Peruskoulun jälkeen liian moni nuori katoaa ja uupuu. Edellinen hallitus leikkasi, lupauksistaan huolimatta, valtavat määrät toisen asteen koulutuksesta. Aloituspaikkoja on liian vähän tai opiskelupaikat ovat liian kaukana. Lähiopetusta on vähennetty ammatillisissa opinnoissa, sekä ammattikorkeakoulun opinnoissa liikaa. Lisäksi esimerkiksi psykologipalvelut ovat useissa paikoissa aivan riittämättömiä. Koulutukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin on satsattava enemmän.


Meillä ei ole varaa hukata yhtään lasta tai nuorta. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus ja siihen tulevaisuuteen meidän on panostettava.

 LIITY VIHREISIIN 

©2018 by Jenna Alaspää. Proudly created with Wi.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now