Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on:


Edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia

tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista

unnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä.

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatus sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden toteuttamisen arviointiin tarpeen mukaan. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen tarpeet halutaan selvittää mahdollisimman varhain, jolloin estetään vaikeuksien kasautumista ja syvenemistä.

Esiopetus on järjestetty Kaustisella osana varhaiskasvatusta, eli päiväkodilla tänä ja ensi vuonna. Osa esioppilaista on Puumalan koululla ja keskuskoululla. Erityisopettaja tekee esikoululaisille kouluvalmiustestit ja osallistuu oppilashuoltoryhmän toimintaan. Lisäksi erityisopettaja on varhaiskasvatuksen työntekijöiden tukena sekä päivittäisissä tilanteissa että erityistä huomiota vaativissa tilanteissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ toteutuu tarkoituksenmukaisesti, kun hän saa tehdä työtä ryhmän ulkopuolisena työntekijänä. Tällöin erityisopettaja voi tukea parhaiten työntekijöitä ja vanhempia lasten ja ryhmän toiminnassa.

Erityislastentarhanopettaja auttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä löytämään erityisen tuen tarpeessa olevat lapset mahdollisimman varhain. Elto konsultoi sekä esiopetuksen henkilöstöä, että lasten huoltajia ja koordinoi erityistä tukea tarvitsevien lasten asioita. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä varhaiskasvatuksessa on nousussa, joten myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan resursseja on lisättävä. Parhaimmillaan riittävän varhain löydetyt ongelmat saadaan hoidettua ennen koulun alkua.

Tällä hetkellä Kaustisella ei ole varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Paikka on ollut auki 50% työajalla. Aiemmin Kaustisen kunta on myynyt työajasta 50% Vetelin kunnalle, mutta tälle ei enää Vetelillä ole tarvetta. Toimi on kuitenkin kokoaikainen. 50% työaika ei riitä työn tekemiseen hyvin. Tällöin tehdään vain aivan välttämättömin työ.

Toivomme, että tämän aloitteen myötä Kautisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi täytetään kokoaikaisesti viimeistään syyslukukauden alusta lähtien.

Kaustisella 11.4.2019

Vihreä valtuustoryhmä Keskustan Valtuustoryhmä

Updated: Sep 30, 2018

Valtuustoaloite 28.6.2018


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut jo vuodesta 2013, että kunnat alkavat tarjota nuorille ilmaista ehkäisyä. Soite on aloittanut maksuttoman ehkäisyn tarjoamisen tämän vuoden helmikuussa alle 20-vuotiaille, mutta mielestäni on tärkeää laajentaa tätä mahdollisuutta.


Raskaudenkeskeytyksiä tehdään nykyäänkin eniten 20-24 –vuotiaiden ikäluokassa.. Klamydian määrä on Keski-Pohjanmaalla ollut viime vuosina kasvussa. Maksuton ehkäisy kaikille kuntamme alle 25-vuotiaille parantaisi kansanterveyttä kustannustehokkaasti. Maksuton ehkäisy on edullinen tapa sekä yhteiskunnalle että yksilölle ennaltaehkäistä myöhemmin paljon kalliimmiksi tulevia ongelmia. Tällä ikäryhmällä, josta suuri osa vielä opiskelee, ehkäisy on kallis investointi terveyteen, eikä kaikilla nuorilla ole varaa käyttää ehkäisyä lainkaan. Toistuvat abortit ja klamydia voivat esimerkiksi aiheuttaa lapsettomuutta, jota myöhemmin hoidetaan kalliisti.


Maksuton ehkäisy auttaisi erityisesti tyttöjä ja nuoria naisia, sillä ehkäisyvastuu ja ehkäisyn kulut tulevat usein naisten kannettavaksi, samoin kuin ei-toivottujen raskauksien seuraukset. Tarjoamalla myös kondomit ilmaiseksi jaamme vastuuta tasapuolisesti ja otamme huomioon kaikki nuoret sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Kaikilla nuorilla ei ole tarvetta ehkäisylle vielä alle 20-vuotiaana. Pääsy maksuttoman ehkäisyn piiriin tuo nuoret ammattilaisten seurantaan ja samalla panostetaan nuorten terveyden edistämiseen. Maksuttoman ehkäisyn rinnalla nuorille tarjotaan seksuaalineuvontaa.


Tämän vuoksi esitän maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille.


Jenna Alaspää

Vihreä valtuustoryhmä


Updated: Sep 30, 2018

Valtuustoaloite 28.6.2018


Jos kotitaloudessa kierrätetään kaikki, mikä tällä hetkellä Kaustisella on mahdollista, muovia kertyy enemmän kuin muuta energiajätettä.  Jätelain hierarkia eli etusijajärjestys määrää, että jätteen syntymistä pitäisi pyrkiä välttämään ja jos jätettä syntyy, tulisi se pyrkiä käyttämään uudelleen. Jos kumpikaan näistä ei ole mahdollinen ratkaisu, tulee jäte ensisijaisesti kierrättää ja vasta toissijaisesti hyödyntää energiana. Muovi on öljypohjaista ja polttamalla muovia kajoamme luonnonvaroihin ja hukkaamme raaka-aineita.. Meidän pitäisi pyrkiä uudelleenkäyttämään muovia niin paljon kuin mahdollista, jotta jätelain etusijajärjestys toteutuisi. Y mpäristön kannalta kierrätysmuovi on paljon parempi ja ekologisempi vaihtoehto kuin raakaöljystä valmistettu muovi, jonka valmistus vaatii paljon energiaa.


Tällä hetkellä Kaustisella muovin kierrättäminen ei ole mahdollista. Se on mahdollista viedä vain hyötykäyttöasemalle energiajätteeseen. Energiajäte tarkoittaa polttokelpoista jätettä: styroksia, tekstiiliä, muoveja (lukuunottamatta PVC), sekä kierrätykseen kelpaamatonta kartonkia ja paperia.


Kierrätys on aina parempi vaihtoehto, sillä siinä syntyy vähemmän päästöjä. Toki muovin poltosta saadaan talteen energiaa, mutta kierrättäminen on silti ekologisesti parempi vaihtoehto.


Otimme Rinkiin yhteyttä ja kysyimme, ovatko he mahdollisesti laittamassa paikkakunnalle muovinkeräyspistettä, mutta saimme vastaukseksi, että ei tällä hetkellä, koska kunnassamme ei asu yli 10 000 asukasta. Jos Kaustisella haluaa kierrättää muovin, täytyy ne viedä nyt Kokkolaan asti tai Halsualle.


Esitämmekin, että kunta on aloitteellinen muovin kierrätyspisteen saamiseksi paikkakunnallemme.Vihreä valtuustoryhmä LIITY VIHREISIIN 

©2018 by Jenna Alaspää. Proudly created with Wi.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now